Logo Intra-Win

Onze methode

Analyse en inkoop van logistiek

Logistiek is erop gericht om het juiste product, in de juiste hoeveelheid, op de juiste plaats, tegen de juiste prijs, op het afgesproken tijdstip af te leveren. Intra-Win zorgt ervoor dat u de benodigde logistieke activiteiten optimaal inkoopt. Wij gaan daarbij uit van de specifieke inkoopsituatie binnen uw bedrijf. Wij bezitten de know-how en ervaring om besparingen op uw logistieke kosten te realiseren, door uw totale inkoopproces te stroomlijnen of zelfs te herstructureren.
Intra-Win beschikt over een geavanceerde database met de meest recente transportprijzen van vrijwel alle Logistic Service Providers (LSP’s). Die kennis stelt ons in staat zeer gunstige tarieven te bedingen voor onze klanten. Daarnaast beschikken we over ruime ervaring in het optimaal managen van het tenderproces en het opstellen van alle benodigde contracten en Service Level Agreements.

De aanpak van Intra-Win

Intra-Win heeft een bewezen methodiek om uw inkoopproces te optimaliseren. Onze aanpak kenmerkt zich door een stapsgewijze werkmethode:

Statistik Balken rot

1. Scan logistieke activiteiten

Intra-Win begint altijd met een grondige scan van uw logistieke activiteiten. Wij analyseren uw complete logistieke proces, uw inkoopprocedures en uw contractmanagement. Vervolgens verrichten wij een nulmeting: een inventarisatie van al uw distributiestromen inclusief de bijbehorende volumes en kosten. Op basis van deze informatie definiëren wij samen met u een nieuw en efficiënter inkoopbeleid. Daarbij adviseren we u uitgebreid over eventuele optimalisatie- en besparingstrajecten.

2. Inkoopproces

De volgende stap bestaat uit het optimaliseren van de distributiestromen en het opstarten en managen van het tenderproces. Op basis van de uitkomsten van het tenderproces kunt u eenvoudig een keuze maken voor de meest geschikte LSP’s. Daarna starten wij de contractonderhandelingen en definiëren de benodigde Service Level Agreements.

3. Implementatie

De laatste stap betreft de daadwerkelijke implementatie van uw nieuwe inkoopbeleid. Wij adviseren uw inkopers hoe zij dit nieuwe beleid het beste kunnen hanteren. Op deze manier bent u in staat blijvend besparingen te realiseren, nu én in de toekomst.

Contractmanagement

Gedurende de looptijd van uw contract met ons blijven wij de performance van de LSP’s monitoren. Gedurende een aantal follow-up gesprekken analyseren we de geleverde Service Levels en kunnen eventueel snel bijsturen.


NO CURE - NO PAY

Graag contact opnemen met Intra-Win!